วิธีการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถออเดอร์สินค้าและชำระเงินโดยการโอนหรือชำระโดยการตัดบัตรเครดิตในเว็ปไซท์ได้

Paypal account : floristphuket@gmail.com

โอนเงินโดย ทาง Western Union
ชื่อผู้รับเงิน : อานนท์ ช่วยพิทักษ์
หมายเลขบัตรประชาชน ID Card : 3841400184620

Visitors: 110,853